Woman in airplane
Molea logo

Piliere moderného cestovného manažmentu

K bezstarostnej a pohodlnej služobke Vám pomôže moderný správca služobných ciest.

Dôvera

Pri plánovaní pracovnej cesty pomocou aplikácie Molea bude Vaša cesta bez stresu a zbytočnej neistoty. Rezervácie, platby aj administratíva sú zabezpečené.

Transparentnosť

Zamestnanci by mali mať prehlaď o výdavkoch na služobnej ceste. Zamestnávateľ a účtovník majú prehľad o výdavkoch a celkovom plánovaní pracovnej cesty. Vďaka aplikácií a mobilnej verzii Molea máte tieto informácie vždy po ruke.

Jednoduchosť

Účtovník potrebuje všetky faktúry, aby mohol zosúladiť výdavky z pracovnej cesty zamestnancov. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je použiť platformu, ktorá zlučuje cestovné výdavky do jednej faktúry, ktorá funguje a spĺňa potreby každého, či už ste zamestnanec, zamestnávateľ alebo účtovník.

Dopad

Spokojnosť zamestnancov tvorí dôležitú časť firemnej kultúry. Zbavte sa zbytočného stresu a sústreďte sa na prácu, nie na jej plánovanie.

Vďaka hlavným pilierom moderného plánovania ciest sa môžete rozlúčiť s manuálnymi, komplikovanými procesmi rezervácie, preplnenou mailovou schránkou o potvrdeniach z rezervácií a platbách.  Najdôležitejšie je, že sa môžete rozlúčiť so stresom a neistotou vďaka Molea systému, ktorý slúži na moderné riadenie pracovných ciest.  Zaregistrujte sa na molea.sk a sami si to potvrdte !