Woman in airplane
Molea logo

Vedeli ste, že suma stravného sa od 1.6.2023 zvýšila?

Sumy stravného sa od 1. 6. 2023 opäť zvyšujú opatrením č. 171/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 17. mája 2023 o sumách stravného.

Mechanizmus určenia výšky stravného stanovuje zákon o cestovných náhradách. Od januára 2023 sa ceny jedál a nápojov opäť zvýšili a ceny jedál vzrástli o 7% oproti základni, ktorá bola naposledy použitá na určenie sumy stravného, na toto zvýšenie reagovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zamestnanci sa tak môžu tešiť na zvýšenie stravného. Preto sa minimálna hodnota stravného lístka sa zo sumy 5,10 eura zvýšila o takmer 40 centov na 5,48 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní do 5 do 12 hodín. Pri stravnom vo výške 7,30 eura bude minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura.

Výška stravného je daná v závislosti od dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni. Čas trvania je v zákone rozdelený na tri časové pásma:

  • časové pásmo od 5 do 12 hodín,
  • časové pásmo nad 12 hodín až 18hodín,
  • časové pásmo nad 18 hodín.

Aktuálne sadzby platné od 1. 6. 2023 sú nasledovné:

  • 7,30 eur pre časové pásmo od 5 do 12 hodín (doteraz platila suma 6,80 eur),
  • 10,90 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (doteraz platila suma 10,10 eur),
  • 16,40 eur časové pásmo nad 18 hodín (doteraz platila suma 15,30 eur).

Tím Molea