Woman in airplane
Molea logo

Vedeli ste, že od 1.10. 2023 sa suma stravného opäť zvýši ?

Sumy stravného pre státisíce zamestnancov sa zvýšia už tretíkrát v tomto roku.

Opatrením sa  suma stravného pre  jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 eura na 7,80 eura (zvýšenie o 50 centov),
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura (zvýšenie o 70 centov),
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 16,40 eura na 17,40  (zvýšenie o 1 euro).

Sumy stravného sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na desať eurocentov nahor. Minimálna hodnota stravného lístka sa tak zvýši od 1. 10. 2023 zo súčasnej sumy 5,48 eur na 5,85 eur. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 7,80 eur je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,85 eur. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Ministerstvo práce tak reaguje na rastúce ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákon č. 283/2002 Z. z.