Woman in airplane
Molea logo

Viete aký máte nárok na diéty v roku 2022?

Na aké cestovné náhrady spojené s tuzemskou alebo zahraničnou pracovnou cestou má zamestnanec nárok v roku 2022? Aká je výška diét a ktoré výdavky (ne)treba dokladovať.

Aj keď súčasná pandémia zasiahla do množstva uskutočňovaných pracovných ciest, tak zamestnanci sú stále, aj keď v menšom rozsahu, vysielaní na tuzemské alebo zahraničné pracovné cesty.

Pri pracovnej ceste môže vzniknúť nárok na diéty. Ide o kompenzáciu stravného. V takomto prípade nedostanete stravný lístok, ale finančnú náhradu. Výška cestovných náhrad závisí od dĺžky cesty. Ak to stihnete do 5 hodín, nárok na diétu nevznikne. V tabuľke si môžete pozrieť, na akú sumu máte nárok pri služobnej ceste na Slovensku.

Každý pracovný deň sa počíta individuálne

Ak ste viac dní na služobnej ceste, každý deň máte nárok na stravné. Uveďme si to na príklade. Pracovná cesta v roku 2022 trvá od pondelka 8:00 hod do stredy 11:00 hod. Výška diéty bude 30,50 € (9,60 € za pondelok, 14,50 € za utorok a 6,40 € za stredu). V prípade, že vám zamestnávateľ zabezpečí stravu, môže byť výška cestovnej náhrady krátená.

Zahraničné diéty sú atraktívnejšie

Ak vás zamestnávateľ pošle do inej krajiny, výška cestovných náhrad bude ešte vyššia. Na zahraničnej pracovnej ceste neprerobíte. Cestovné náhrady tu nie sú také nízke ako na Slovensku. V susedných krajinách ako napríklad Poľsko, Maďarsko, Rakúsko alebo Ukrajina sú vysoké finančné kompenzácie za stravu.

Ak prechádzate cez viac krajín

Pri niektorých zahraničných cestách sa môže stať, že navštívite viac krajín. V takomto prípade dostávate diétu podľa toho, v ktorej krajine sa zdržíte najdlhšie. Aj tu sa každý deň započíta individuálne. Je možné, že jeden deň dostanete cestovnú náhradu za Česko a ďalšiu napríklad za Nemecko. Ak navštívite veľa krajín, radšej si jednotlivé dni zapisujte. Takto to fungovalo aj v roku 2021 a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude tak aj v roku 2023.

Váš tím Molea